Informacje

Piątek, Czerwiec 29, 2018, 05:07 | Brak komentarzy »

Informujemy iż dnia 02.07.2018 r. (poniedziałek) z powodu prac konserwacyjnych nie pobieramy materiału do badań. Wizyty lekarskie możliwe od godz 9:00.


Czwartek, Czerwiec 21, 2018, 21:31 | Brak komentarzy »

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJNA ZDROWIE MD

2.       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Jacek Masłowski - iod@krajna-zdrowie.naklo.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych –na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4.       odbiorcami Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ), Ubezpieczyciele i laboratoria analityczne

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat

6.       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7.       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.       podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

***

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.         administratorem systemu monitoringu jest KRAJNA ZDROWIE MD

2.         kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Jacek Masłowski - iod@krajna-zdrowie.naklo.pl

3.         monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

4.         podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

5.         zapisy z monitoringu  przechowywane będą do nadpisania ( ok 2 tygodni)

6.         osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych

7.         osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Poniedziałek, Kwiecień 30, 2018, 08:28 | Brak komentarzy »

Lek. Med. Zofia Parszyk - Od 30.04.2018 do 04.05.2018 – Nie Przyjmuje

Lek. Med. Łukasz Niewadzi - Od 30.04.2018 do 04.05.2018 – Nie Przyjmuje


Wtorek, Kwiecień 24, 2018, 18:17 | Brak komentarzy »

Witam.

W związku z awarią sieci hydraulicznej w rejestracji  i próbą jej usuniecia możliwa będzie praca w rejestracji na jedno stanowisko. Co może się wiązać z dłuższą obsługą pacjenta w rejestracji.


Korzystanie z witryny www.krajna-zdrowie.naklo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Copyright ©2018 Krajna-Zdrowie MD, All Rights Reserved.